PRIVACYBELEID

 

Privacybeleid – Hempshopper.com

Hempshopper neemt uw privacy zeer serieus en gaat zorgvuldig om met alle persoonlijke informatie. Om uw privacy te waarborgen handelt Hempshopper altijd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In dit document wordt het privacybeleid van Hempshopper uiteengezet. Hempshopper raadt u daarom aan om dit privacybeleid zorgvuldig te lezen. De woorden met een hoofdletter worden gedefinieerd in de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en de algemene voorwaarden.

Het privacybeleid kan hier worden gedownload en afgedrukt.

 

1. Wie is Hempshopper?

Hempshopper (Funky Farmers) is een vennootschap opgericht en bestaand onder Nederlands recht, statutair gevestigd te (1012SE) Amsterdam, Nederland, aan de Nieuwezijds voorburgwal 80, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34111607. De vennootschap zal hierna worden aangeduid als (Hempshopper).

Hempshopper biedt een online winkel aan via de website www.hempshopper.com. Via de Website kunt u producten van Hempshopper bestellen.

 

2. Welke informatie verzamelt en verwerkt Hempshopper?

Om producten op de website te kopen, is het niet nodig om een ​​account te registreren. Het is echter noodzakelijk voor Hempshopper om bepaalde informatie van u te verkrijgen om uw aankoop op de Website te verwerken en om de gekochte producten naar u toe te sturen.

Benodigde informatie

Om uw aankoop te verwerken en het gekochte product naar u toe te sturen, heeft Hempshopper u de volgende informatie nodig:

Uw volledige (voor- en achternaam) naam;

Bedrijfsnaam (optioneel);

E-mailadres;

Adres;

Telefoon nummer;

Faxnummer (optioneel);

Betalingsinformatie.

 

Account

Om te genieten van een op maat gemaakte browse- en winkelervaring, kunt u een account op de website registreren. Naast de vereiste informatie zoals hierboven vermeld, vereist het registratieproces dat u uw wachtwoord opgeeft en bevestigt. Hempshopper stuurt een e-mail naar het opgegeven e-mailadres om uw account te activeren. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat u een geldig e-mailadres opgeeft.

In uw Account kunt u (aanvullende) informatie over uzelf toevoegen.

Hempshopper bewaart en verwerkt alle aangeleverde informatie.

Na beëindiging van uw account zal Hempshopper uw account automatisch ontoegankelijk maken en uw account verwijderen. Hempshopper behoudt het recht om uw persoonlijke gegevens en verstrekt Materiaal te gebruiken zoals hierboven beschreven voor zover dat nodig is voor het voortbestaan ​​van de Website. Hempshopper zal echter, op uw verzoek, na de periode van 7 dagen zoals hierboven vermeld, uw Materiaal anonimiseren voor zover redelijkerwijs mogelijk.

Automatisch gegenereerde gegevens

Hempshopper heeft bepaalde gegevens nodig om de Website zo optimaal mogelijk te laten werken (bijvoorbeeld om de Website correct weer te geven). Daarom verzamelt Hempshopper automatisch gegenereerde gegevens over uw gebruik van de Website. Voor zover Hempshopper deze informatie gebruikt, worden de gegevens altijd geanonimiseerd.

 

3. Cookies

Voor het verzamelen van (persoons) gegevens maakt Hempshopper gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst. De cookies die via de website worden opgeslagen, kunnen geen schade toebrengen aan uw computer of mobiele apparaat, of aan bestanden die op deze apparatuur worden opgeslagen.

Hempshopper maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren. Functionele cookies stellen je bijvoorbeeld in staat om met een enkele login door verschillende pagina’s van een website te gaan en onthouden selecties in taalkeuze, winkelwagentjes en (bestel) formulieren die op de Website zijn ingevuld.

Naast functionele cookies gebruikt Hempshopper cookies voor de advertenties op de Websites. Deze cookies slaan gegevens op over uw locatie. Hempshopper gebruikt deze informatie om u advertenties te tonen die speciaal op u zijn gericht. Ook wordt informatie over uw gebruik van de Website opgeslagen om u aanbiedingen te doen die specifiek op u zijn afgestemd op basis van de producten die u op de Website bekijkt of koopt.

Verder gebruikt Hempshopper Google Analytics om gegevens te verzamelen over het gebruik van de Website en bezoeken aan de Website. Google Analytics slaat een permanente cookie op uw computer op die vervolgens wordt gebruikt om uw gebruik van de Website te registreren. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan Hempshopper gegeven. Hierdoor kan Hempshopper meer inzicht krijgen in de manier waarop de Website wordt gebruikt en op basis van deze informatie aanpassingen aan de Website of de aangeboden diensten kunnen doorvoeren.

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht en / of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor andere Google-diensten.

 

4. Voor welke doeleinden gebruikt Hempshopper uw gegevens?

Hempshopper kan uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om de website ter beschikking te stellen en u in staat te stellen de website te gebruiken;

Om ervoor te zorgen dat uw materiaal door andere gebruikers kan worden bekeken;

Om u in staat te stellen via de Website producten van Hempshopper te kopen, om met u te communiceren

met betrekking tot uw aankoop en om uw gekochte producten naar u toe te sturen;

Om door u gedane betalingen te verwerken;

Om met u te communiceren over de website, uw account en om te reageren op eventuele klachten en / of vragen;

Om met u te communiceren over Hempshopper en / of zijn producten;

Om de website naar uw wensen en behoeften te configureren;

Om anonieme statistische gegevens te genereren;

Om de website te beschermen, aan te passen en bij te werken.

Hempshopper wil u graag informeren over de ontwikkelingen van de Website, haar acties en ander nieuws.

 

Gebruik door derden

Hempshopper kan uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien dit nodig is voor het uitvoeren van de door u gevraagde Diensten en / of voor het aanbieden van de Website. De overdracht van uw persoonlijke gegevens kan overdracht aan betalingsproviders en hostingproviders van Hempshopper omvatten.

Hempshopper kan uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven en / of als de informatie niet naar u te herleiden is (bijvoorbeeld automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde een IP-adres). Ook kan Hempshopper uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien Hempshopper hiertoe verplicht is op grond van nationale of internationale wetten, jurisprudentie en / of regelgeving, indien Hempshopper dit nodig acht ter verdediging van haar eigen rechten. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal Hempshopper uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken met het oog op direct marketing.

De Website kan hyperlinks bevatten die u wegleiden uit de Hempshopper-omgeving en naar de website of applicatie van een derde partij. Hempshopper heeft geen zeggenschap over de diensten en / of websites van derden waarnaar op de Website wordt doorgelinkt. Het kan dus zijn dat voor het gebruik van die diensten en / of websites van derden een ander privacybeleid van toepassing is. Dit Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens die via de Website Hempshopper worden verkregen. Hempshopper aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het (gebruik en / of inhoud van de) diensten en / of websites van derden.

 

Verwijder cookies

De toestemming die u heeft gegeven om cookies op te slaan en te lezen, kunt u te allen tijde intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze cookies uitschakelt en / of alle cookies uit uw browser verwijdert. Raadpleeg de help-functie van uw browser om te zien hoe u cookies kunt verwijderen. Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies ertoe kan leiden dat sommige delen van de website niet correct werken.

Let op: het weigeren of verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u verschillende computers en / of browsers gebruikt, moet u de hierboven beschreven handelingen op deze computers en / of browsers herhalen. Als u cookies wilt gebruiken, zorg er dan voor dat u uitlogt bij uw account wanneer u een computer achterlaat voor openbaar gebruik. Houd ook uw wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen uw account gebruiken zonder uw toestemming.

 

5. Hoe beschermt Hempshopper uw persoonlijke gegevens?

Hempshopper neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons) gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

 

6. Inzien, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u wilt weten welke gegevens Hempshopper over u heeft verzameld of als u gegevens wilt wijzigen die u niet zelf in uw Account kunt wijzigen, dan kunt u een verzoek om informatie over uw persoonsgegevens sturen naar: info@hempshopper.com. Hempshopper zal binnen vier (4) weken op uw verzoek reageren. Als u uw persoonsgegevens dan wilt corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen, kunt u daarvoor een ander verzoek indienen. Hempshopper zal binnen vier (4) weken op een dergelijk verzoek reageren. Als Hempshopper besluit uw verzoek af te wijzen, zal zij u hierover informeren.

 

7. Doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons) gegevens worden overgedragen aan (de servers van) aan Hempshopper gelieerde bedrijven in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa. Als dit gebeurt, wordt de informatie in uw account ook in het buitenland opgeslagen. Aangezien wetgeving omtrent gegevensbescherming dan mogelijk niet dezelfde bescherming biedt als in de Europese Unie, gaat u hierbij akkoord dat uw (persoons) gegevens overgedragen kunnen worden naar de Verenigde Staten of een ander land buiten Europa. Als Hempshopper besluit om uw gegevens buiten Europa over te dragen, wordt u hierover voorafgaand aan de overdracht geïnformeerd.

 

8. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Het is mogelijk dat het privacybeleid in de toekomst wordt gewijzigd. Dat zou dan op deze pagina worden vermeld, en uw account. Het is daarom aan te raden om regelmatig deze pagina en uw Account te bekijken.

 

9. Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.